Yhteystiedot

Viikin nuorisotalo
Agronominkatu 3
PL5157
00099 Helsingin kaupunki
viikin.nuorisotalo@hel.fi
puh. 09-310 58881